Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger

Dokument 8:43 S (2013-2014), Innst. 224 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.06.2014 Innst. 224 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å ta imot flere syriske flyktninger, jf. Dokument 8:33 S (2013-2014). Komiteens tilråding om at Stortinget ber regjeringen forelegge for Stortinget en redegjørelse for hvordan Norge kan bistå naboland som Libanon og Jordan med å håndtere flyktningstrømmen fra Syria, samt en vurdering av hvor mange flere syriske flyktninger Norge kan ta imot i 2014–2015, ble vedtatt. Dokumentet ble også enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2014