Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. juni 2014

Helge André Njåstad

Geir S. Toskedal

leder

ordfører