Representantforslag om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter)

Dokument 8:56 L (2013-2014), Innst. 242 L (2013-2014)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Else-May Botten Norderhus, Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 242 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter. To forslag fra SV ble vedtatt , med vekslende flertall. Øvrige fremsatte forslag fikk ikke tilslutning fra et flertall på Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet første gang i Stortinget: 13.06.2014