Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen

Prop. 94 LS (2013-2014), Innst. 261 L (2013-2014), Lovvedtak 80-87 (2013-2014) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2014 Innst. 261 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014