Representantforslag om faglig vurdering av Hurtigrutens anløpsforhold i Mehamn

Dokument 8:69 S (2013-2014), Innst. 281 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johnny Ingebrigtsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 281 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanten Johnny Ingebrigtsen om tiltak for fortsatt å sikre anløp for Hurtigruta i Mehamn. Forslaget hadde sin bakgrunn i at Hurtigruta har kuttet anløp i Mehamn pga kaiproblem. Dokumentet ble vedlagt protokollen. Stortinget voterte følgelig ikke over forslaget, men det forutsettes i innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen at Hurtigruta anløper Mehamn umiddelbart etter at kaia er ferdig utbedret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014