Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Prop. 112 L (2013-2014), Innst. 49 L (2014-2015), Lovvedtak 8 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 18.11.2014 Innst. 49 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 112 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse. Lovendringene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.12.2014