Representantforslag om ny bestemmelse om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer om tidligere oppdragsgivere og politiske næringsmessige interesser

Dokument 8:80 LS (2013-2014), Innst. 185 L (2014-2015)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bård Vegar Solhjell, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Karin Andersen, Martin Kolberg, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (A), (SV), (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.03.2015 Innst. 185 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2015

   Behandlet første gang i Stortinget: 28.04.2015