Representantforslag om barnevern - ideelle organisasjoner og skjermede

Dokument 8:85 S (2013-2014), Innst. 31 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Rigmor Aasrud, Sonja Mandt, Arild Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 31 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om barnevern - ideelle organisasjoner og skjermede anbud. Forslagsstillerne viser til at helse - og sosiale tjenester gitt av ideelle aktører er viktige samarbeidspartnere for velferdsorganisering og tilbud i Norge. Det vises til at EUs anskaffelsesdirektuiv skal tre i kraft 1. januar 2016, og Norge har ikke lyktes med å få unntak for private, ideelle organisasjoners virksomhet. Forslaget ber regjeringen lyse ut ny konkurranse forbeholdt ideelle aktører om kjøp av faste barnevernsplasser etter 1. februar 2015. Forslaget viser til opplegget for Helse Vest tverrsektoriell behandling. Forslaget ble ikke vedtatt, men et forslag fra Venstre ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2014