Representantforslag om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen

Dokument 8:88 S (2013-2014), Innst. 186 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.03.2015 Innst. 186 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2015