Representantforslag om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje)

Dokument 8:93 S (2013-2014), Innst. 148 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Sjelmo Nordås, Kjell-Idar Juvik, Per Olaf Lundteigen, Sverre Myrli Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A), (Sp) Innstilling avgitt 03.02.2015 Innst. 148 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver transport i Norge, og har vedtatt enstemmig å be regjeringen på egnet måte kartlegge omfanget av kabotasje i det norske transportmarkedet, legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge, svarer merverdiavgift til den norske staten etter norske regler, og legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre skatteunndragelser og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2015