Representantforslag om tidlig innsats i grunnskolen gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn

Dokument 8:100 S (2013-2014), Innst. 161 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.02.2015 Innst. 161 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2015