Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi

Dokument 3:12 (2013-2014), Innst. 239 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 239 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad norsk bistand til ren energi til syv prioriterte samarbeidsland er i tråd med Stortingets mål om bl. a. økonomisk vekst og bedre levekår for fattige. Komiteen viser til at Riksrevisjonen mener Utenriksdepartementet har et ansvar for å sikre at norsk bistand gis til prosjekter som er økonomisk bærekraftige. Komiteen har påpekt at det er en stor utfordring å sikre at norsk bistand skal gis til økonomisk bærekraftige prosjekter, samtidig som de skal inkludere fattigdomsrettede tiltak som landsbyelektrifisering. Komiteen har merket seg at departementet skal gjennomgå antall land og multilaterale engasjementer innen ren energi med sikte på mer konsentrasjon og mener at dette kan bidra til bedre resultater og måloppnåelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2015