Representantforslag om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger

Dokument 8:6 S (2014-2015), Innst. 74 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Ola Elvestuen, Terje Breivik Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 74 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samband med behandlinga av eit representantforslag frå Venstre vedteke å be regjeringa gi kommunane moglegheit til å reservera parkeringsplassar til bildelingsordningar, og at det vert utarbeidd nye skilt for ei slik ordning i samband med revideringa av parkeringsregelverket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014