Representantforslag om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020

Dokument 8:10 S (2014-2015), Innst. 147 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 147 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020, ble vedlagt protokollen. Det ble vedtatt 5 alternative forslag fremsatt av Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015