Representantforslag om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering

Dokument 8:17 S (2014-2015), Innst. 158 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra Sp) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 158 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Senterpartiet om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015