Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 2 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2015. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fremforhandlet en avtale om budsjettet med Kristelig Folkeparti og Venstre, som sikret flertall for regjeringens forslag med noen endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2014