Representantforslag om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt

Dokument 8:26 S (2014-2015), Innst. 152 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingunn Gjerstad, Rasmus Hansson, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) og (MDG) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 152 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra V og MDG om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt. De fremsatte forslag i dokumentet fikk ikke flertall i Stortinget. Stortinget besluttet enstemmig å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2015