Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

Prop. 19 L (2014-2015), Innst. 196 L (2014-2015), Lovvedtak 56 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2015 Innst. 196 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovvedtaket om at ein som mobbar kan flyttast til ein annan skole, er ei presisering av gjeldande rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.04.2015