Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Prop. 33 S (2014-2015), Innst. 76 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 76 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Dei foreslåtte endringane i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet er vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2014