Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2014-2015), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 104 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 104 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 490 og 3490 Utlendingsdirektoratet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014