Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2014-2015), unntatt kap. 456, 490, 491, 3456 og 3490, Innst. 120 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 120 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i bevilgningene under diverse kapitler i statsbudsjettet for 2014. Endringene er først og fremst en følge av endret forventet utvikling og endrede regnskapstall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014