Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Meld. St. 11 (2014-2015), Innst. 195 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 195 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet 2013. Dette er den første årlige meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. De merknadene som har flertall i komiteens innstilling til meldingen, vil være førende for regjeringens politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015