Representantforslag om å styrke den norske reiselivsnæringen

Dokument 8:45 S (2014-2015), Innst. 232 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 232 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra KrF om å styrke den norske reiselivsnæringen. Stortinget har enstemmig besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2015