Representantforslag om løft for yrkesfag

Dokument 8:52 S (2014-2015), Innst. 269 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Jonas Gahr Støre, Martin Henriksen, Marianne Aasen, Trond Giske, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.05.2015 Innst. 269 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en rekke forslag om et løft for yrkesfag på bakgrunn av et representantforslag fra medlemmer av Arbeiderpartiet. Representantforslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 21.05.2015