Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen

Dokument 8:63 S (2014-2015), Innst. 262 S (2014-2015), Dokument 8:63 LS (2014-2015), Dokument 8:63 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell, Gunvor Eldegard, Hans Fredrik Grøvan, Jan Bøhler, Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Rasmus Hansson Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (KrF), (Sp), (V), (SV), (MDG) Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 262 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen. Et enstemmig storting har vedtatt at det skal oppnevnes en uavhengig granskingskommisjon og at Stortingets presidentskap skal fastsette granskingskommisjonens mandat, herunder avgrensning mot den pågående etterforskningen av eventuelle straffbare forhold i saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2015