Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2014

Dokument 5 (2014-2015), Innst. 288 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 288 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innberetningen fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2014. Komiteen sier blant annet i innstillingen at den har merket seg at lang tid for sikkerhetsklareringer har vært en gjenganger i innberetningene fra Ombudsmannsnemnda. Komiteen forventer at Forsvarsdepartementet/Forsvaret har stor oppmerksomhet på dette fremover, og at statsråden følger opp med ytterligere tiltak slik at behandling av sikkerhetsklareringer kommer ned på en akseptabel behandlingstid. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2015