Representantforslag om å stoppe planene for et storsykehus på Gaustad og å utvikle lokalsykehustilbudet i Oslo universitetssykehus

Dokument 8:83 S (2014-2015), Innst. 374 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 374 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet fem forslag fra Senterpartiet om å stoppe planene for et storsykehus på Gaustad og om utvikling av lokalsykehustilbudet i Oslo universitetssykehus. Forslagene fikk støtte fra Sosialistisk Venstreparti. Et forslag fremsatt av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble vedtatt; noe som innebærer at regjeringen er bedt om å vurdere tiltak som på kort og mellomlang sikt sikrer nødvendig trygghet, kapasitet og forutsigbarhet i sykehustilbudet til Oslos befolkning, herunder bruk av ledig kapasitet ved Aker sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus til lokalsykehusfunksjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015