Representantforslag om endring av offentleglova (unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Helge André Njåstad, Ingjerd Schou, Jorodd Asphjell, Ola Elvestuen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (A), (V) Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 320 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre, FrP, KrF, Venstre og AP om endring av offentleglova som innebærer å unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform. Forslaget fikk tilslutning fra flertallet i Stortinget..

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015