Representantforslag om å heve opptakskravene for lærerutdanningene

Dokument 8:98 S (2014-2015), Innst. 339 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Sigmund Steinnes, Trond Giske, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 339 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med drøftingen av et forslag om å heve opptakskravene for lærerutdanningen samlet Stortinget seg om et vedtak om å be regjeringen legge til rette for at utdanningsinstitusjoner som ønsker det, får muligheten til å gjennomføre opptaksintervjuer for kandidater til lærerutdanningen. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2015