Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Prop. 97 L (2014-2015), Innst. 346 L (2014-2015), Lovvedtak 94 (2014-2015), Lovanmerkning 1 (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 346 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon). Regjeringens forslag ble vedtatt - med unntak for forslaget til § 8 første ledd, bokstav b. - Et forslag fra Kristelig Folkeparti og Venster om å inkludere kraftverkene med installert effekt over 10 MW, og med byggestart i perioden 1. januar 2004 - 7. september 2009, i utnyttelsen av overgangsordningen, ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet tredje gang i Stortinget: 18.06.2015