Representantforslag om kompetanseløft i barnehagen

Dokument 8:101 S (2014-2015), Innst. 47 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.11.2015 Innst. 47 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om kompetanseløft i barnehagen og har i den forbindelse fattet følgende to vedtak: Stortinet ber regjeringen legge fram en plan for innfasingen av en bemanningsnorm, der det vurderes om krav om 50 pst. barnehagelærere bør være en del av planen, Stortinget ber regjeringen fjerne kommunens mulighet til å gi varige despensasjoner fra dagens krav om barnehagelærerutdanning for pedagogiske ledere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2015