Representantforslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel

Dokument 8:115 S (2014-2015), Innst. 389 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 11.06.2015 Innst. 389 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med representasjonsforslag fra Venstre drøftet forslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om ulike tiltak for fremme økt bruk av sykkel, og bl.a. utrede utforming av sykkeltraseer og gi høyere prioritet for utbygging av infrastruktur for sykkel.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015