Representantforslag om å gi tilslutning til streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte streknínger og i lengre tunneler

Dokument 8:113 S (2014-2015), Innst. 387 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirin Sund, Heikki Eidsvoll Holmås, Ingvild Kjerkol, Janne Sjelmo Nordås, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (Sp) Innstilling avgitt 11.06.2015 Innst. 387 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandling av representasjonsforslag fra Ap og SV bedt regjeringen og Vegdirektoratet om å innvilge streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte strekninger. Videre ber Stortinget regjeringen gi tilslutning til Statens vegvesens søknad om streknings-ATK i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015