Representantforslag om ulveforvaltning

Dokument 8:121 S (2014-2015), Innst. 331 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 331 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om ulveforvaltning. Forslaget ble behandlet sammen med Meld. St. 21 om Ulv i norsk natur. Representantforslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2016