Representantforslag om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler

Dokument 8:125 S (2014-2015), Innst. 148 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 21.01.2016 Innst. 148 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet fire forslag fra Senterpartiet om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2016

   Behandlet i Stortinget: 04.02.2016