Representantforslag om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling

Dokument 8:138 S (2014-2015), Innst. 174 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Frank J. Jenssen, Geir Sigbjørn Toskedal, Helge André Njåstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 18.02.2016 Innst. 174 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti og Venstre om å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling. Forslaget ble vedlagt protokollen. Et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne vedtok å be regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2016