Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Dette dokument

  • Innst. 198 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 35 (2014–2015)
  • Dato: 09.03.2016
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. mars 2016

Anniken Huitfeldt

Marit Nybakk

leder

ordfører