Representantforslag om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi

Dokument 8:7 S (2015-2016), Innst. 65 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Terje Andersen, Else-May Botten, Eigil Knutsen, Eirin Sund, Ingrid Heggø, Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen, Terje Aasland Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 65 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi. Repesentantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2015