Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meld. St. 12 (2015-2016), Innst. 217 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2016 Innst. 217 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet 2014. Merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeidet på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.04.2016