Endringar i kommuneloven (avvikling av samkommunemodellen)

Prop. 45 L (2015-2016), Innst. 191 L (2015-2016), Lovvedtak 49 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2016 Innst. 191 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.04.2016