Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Prop. 5 L (2015-2016), Innst. 95 L (2015-2016), Lovvedtak 25 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 95 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i film- og videogramlova og gjelder innkreving av film- og videogramavgift. Endringen består av at avgiften som ette dagens regler betales til Norsk kino- og filmfond, skal betales til staten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2015