Representantforslag om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grensekontrollstedet Storskog

Dokument 8:14 S (2015-2016), Innst. 136 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 10.12.2015 Innst. 136 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 14 S (2015-2016) om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grensekontrollstedet Storskog. Komiteens tilråding om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2015