Representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 10.03.2016 Innst. 204 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å opprettholde og styrke de åtte regionale statsarkivene som egne institusjoner. Forslaget fikk ikke flertall, men ble besluttet vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2016