Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 26 S (2015-2016), kap. 1137, Innst. 85 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 85 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015