Representantforslag om å utvikle folkets helsetjeneste og en ny nettverksmodell for kvalitet i sykehusene

Dokument 8:19 S (2015-2016), Innst. 195 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.03.2016 Innst. 195 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Senterpartiet om å utvikle folket helsetjeneste og en ny nettverksmodell for kvalitet i sykehusene. Dette er Senterpartiets helhetlige forslag til prinspipper og premisser for utvikling av spesialisthelsetjenesten, inkludert ny organisering, ledelse og finansiering. Ett av forslagene ble støttet av Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2016