Representantforslag om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.04.2016 Innst. 252 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Storting har ved behandlingen av et representantforslag fra Senterpartiet vedtatt å be regjeringen i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering sørge for at rehabilitering av eldre innlemmes i planen. Tre andre forslag i innstillingen fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2016