Representantforslag om en styrket innsats mot mobbing i skolen

Dokument 8:38 S (2015-2016),, Innst. 216 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Ingvild Kjerkol, Martin Henriksen, Marianne Aasen, Trond Giske, Torgeir Micaelsen, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 17.03.2016 Innst. 216 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2016