Representantforslag om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi

Dokument 8:42 S (2015-2016), Innst. 281 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp), (KrF) Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 281 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Kristelig Folkeparti om å sette ned et bredt sammensatt utvalg for å utarbeide et forslag til en nasjonal alkoholstrategi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2016