Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv

Prop. 148 S (2015-2016), Innst. 177 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.02.2017 Innst. 177 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til regjeringens forslag til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.02.2017