Representantforslag om å innføre prosjektet "Livsmestring i skolen" på skolens ungdomstrinn

Dokument 8:46 S (2015-2016), Innst. 223 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Holten, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.04.2016 Innst. 223 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2016